SEKILAS INFO
  • |     Selamat Datang di Website Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang  |
WAKTU :

Elisabet Eli Yohanis, S.Pd

Elisabet Eli Yohanis, S.Pd

Jabatan : Penyelenggara Katolik

Tempat / Tanggal Lahir : Madiun, 17 Juli 1971

Pangkat/Golongan          : Pembina / IVa

NIP                                      : 19710717 200003 2 008

SebelumnyaTjia Kong Min, SE., S.Ag SesudahnyaDrs. H. Muhlis, M.Pd